Duy trì tính liên tục, không gián đoạn của hành trì tu tập, của các Phật sự thì vô cùng khó khăn - Longchen Nyingthig Vietnam

Duy trì tính liên tục, không gián đoạn của hành trì tu tập, của các Phật sự thì vô cùng khó khăn

Giữ tính liên tục là rất khó khăn. Là con người thì đương nhiên đối với chúng ta việc duy trì liên tục những hoạt động thế tục thuộc về thế giới vật chất, thế giới phàm tục dễ dàng hơn rất nhiều. Còn việc duy trì tính liên tục, không gián đoạn của hành trì tu tập, của các Phật sự thì vô cùng khó khăn.

Có một điều quan trọng là khi chúng ta nói về Pháp hay làm một điều gì đó cho Phật Pháp thì kết quả của công việc phụ thuộc rất nhiều vào tính liên tục không gián đoạn.

Nếu bạn thay đổi nhiều pháp tu, thay đổi nhiều Bổn tôn, Dakini thì bạn sẽ không đạt được gì cả. Điều đó gây ra mâu thuẫn [trong tâm bạn khi nghĩ về] các Bổn tôn khác nhau. Và điều đó có nghĩa là không đủ tâm chí tín thành. Do đó, khi bạn thay đổi nhiều pháp tu thì việc này sẽ làm suy yếu lực hành trì, công phu của bạn. Chính kết nối nghiệp, chính lời nguyện của bạn đã đưa bạn tới với bộ pháp mà mình đang tu, vì thế cần phải biết trân quý và tri ân bộ pháp đó. Nếu không thì mọi thứ sẽ là khiếm khuyết, không hoàn hảo, chỉ do bởi bạn không nhận thấy được giá trị của pháp mình đang tu, không thấy phẩm chất tốt đẹp của nó. Tóm lại, đức tính kiên định, sức mạnh của tâm, lòng tin vững vàng là nền tảng căn bản cho công phu hành trì của bạn, cho việc thành công trên đường tu.

Nhiều vị đại đạo sư [trong quá khứ] đã đạt được thành tựu lớn lao nhờ các pháp tu này. Điều đó cho ta thấy các pháp tu này có giá trị như thế nào. Nếu bạn nghĩ rằng pháp bạn đang tu không tốt lắm thì đó chỉ là trục trặc trong tâm bạn mà thôi, trong cách hiểu của bạn mà thôi. Không có gì khiếm khuyết trong bộ pháp mà bạn đang tu. Vì thế, bạn cần phải hiểu giá trị của pháp mình đang tu, lợi lạc của bộ pháp đó. Việc duy nhất chúng ta cần phải làm là phải giữ một lòng tin mạnh mẽ, chân thực và trong sáng. Cần phải có một thời gian nào đó chúng mới có thể đạt được những chuyển biến tốt trong tâm, trong cách nhìn của ta về con đường đạo. Lý do là vì chúng ta có rất nhiều bất thiện nghiệp và không thể nào tịnh hóa ngay được trong nháy mắt. Chúng ta cần phải có rất nhiều kiên nhẫn để thực sự tịnh hóa được những bất thiện nghiệp này.

Xin hãy tiếp tục tinh tấn. Nếu không thì các bạn sẽ là kẻ thua cuộc lớn. Liên tục không gián đoạn là chìa khóa của thắng lợi.

Trích “ Xin Hãy Giữ Vững Nếp Hành Trì Tốt Đẹp Này Hungkar Dorje Rinpoche

 

CHIA SẺ