Guru không chỉ biết bạn mà còn biết tất cả mọi thứ của bạn

“Đức Bổn sư từ bi, Ngài biết con!” Guru từ bi và trân quý vì nhờ lòng từ bi của Ngài mà chúng ta có thể nhận được những chỉ dạy và được đưa đến con đường chính xác. “Biết”. Guru phải biết bạn, bởi vì Ngài là Guru và bạn là đệ tử của Ngài. Tuy nhiên, đây không chỉ có nghĩa là Ngài biết về đệ tử, mà Ngài còn biết bạn đang ở trong một tình huống nguy hiểm [như thế nào].

Như Thầy đã mô tả với các bạn ngày hôm qua, nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta có thể đi xuống bởi vì chúng ta có quá nhiều vô minh và ác nghiệp. Vì vậy, “Con đang gặp nguy hiểm lớn, xin hãy che chở, bảo vệ cho con.” Guru biết con, bảo vệ con vì Ngài biết con đang ở trong tình cảnh hiểm nguy. Guru không chỉ biết bạn mà còn biết tất cả mọi thứ của bạn. Vì vậy, Guru rất từ bi và rất trân quý. Và sau đó ta tụng những lời cầu nguyện thực sự để [xin] Guru ban cho chúng ta gia trì giúp ta vượt qua mọi nguy hiểm: “Xin hộ trì để tâm con niệm niệm hướng Đạo Pháp.” Tâm của chúng ta có tuân theo Phật Pháp hay không là tùy thuộc vào Guru. Phụ thuộc rất nhiều vào Guru, vì vậy Guru phải rất tốt, rất có trình độ và rất từ bi.

“Lama khyen!” Đây giống như gọi cho Guru vì bạn cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm. Khi chúng ta sợ hãi điều gì đó, chúng ta nói: “Mô Phật” hay “A di đà Phật”. Phải không? Cũng tương tự như thế, bạn đang gọi Guru. Không phải “Guru, Ngài biết con!” mà bạn đang gặp nguy hiểm và bạn cố gắng nhận được sự giúp đỡ từ Guru của bạn. Nó khác với khi ai đó ngạc nhiên trước điều gì đó và nói “Ôi Chúa ơi!” Nhưng điều này không phải như vậy. Đây là khi bạn cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm, khi đó bạn cần sự giúp đỡ từ Đức Phật hoặc từ Guru của bạn. Do đó, bạn gọi “Lama Khyen”, hoặc “Buddha Khyen”, hoặc “Guru Rinpoche Khyen”. Đó là cách chúng ta thể hiện cảm xúc hoặc niềm tin của mình.

Trích “Guru Yoga: Xin Hộ Trì để Mê Vọng Trên Đường Tu Dừng Bặt”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

Nguồn ảnh: Nhị Đặng

CHIA SẺ