Nếu bạn có lòng tin thì chỉ hành trì một pháp Guru Rinpoche là đủ - Longchen Nyingthig Vietnam

Nếu bạn có lòng tin thì chỉ hành trì một pháp Guru Rinpoche là đủ

Trong cốt tủy, Guru Rinpoche là một, không khác với Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong truyền thống Kinh thừa có Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong truyền thống Mật thừa có Phật [Liên Hoa Sanh]. Tuy nhiên, các Ngài là một, không khác. Guru Rinpoche, Đức Liên Hoa Sanh thuộc về Liên Hoa bộ. Và Thầy muốn nói rằng Phật A Di Đà, Lục Độ Mẫu, Quán Thế Âm cũng cùng thuộc về một bộ Phật ấy, tức Liên Hoa bộ. Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng Đức Liên Hoa Sanh là hiện thân của chư Phật ba thời mười phương. Vì vậy, trên thực tế một hành giả chỉ cần thực hành một pháp Guru Rinpoche là đủ.

Tuy nhiên, vì chúng ta có kết nối nghiệp khác nhau với các Bổn tôn khác nhau, chúng ta có lòng tin khác nhau với các Bổn tôn khác nhau, và chúng ta có những ước muốn khác nhau đối với những thứ khác nhau, cho nên chúng ta cần nhiều Bổn tôn khác nhau. Chúng ta cần tất cả: Guru, Yidam, Dakini, Hộ Pháp. Thế nhưng, đôi khi có quá nhiều pháp tu cũng dễ sinh chướng ngại, bởi vì chúng ta không thể tập trung vào một thứ được. Khi cố gắng làm quá nhiều thứ, thành tựu quá nhiều thứ thì ta sẽ mất đi sức mạnh và kết quả đạt được sẽ nhỏ bé hơn. Trong truyền thống Phật giáo Ấn Độ: một người một Bổn tôn, một người một pháp tu. Còn ở Tây Tạng thì một người nhiều Bổn tôn, một người nhiều pháp tu. Vì vậy, các đạo sư Ấn Độ cười giễu các hành giả Tây Tạng: “Vì có quá nhiều Bổn tôn nên họ không thể phát khởi tín tâm với một Bổn tôn.” Đôi khi điều này là một chướng ngại. Vì vậy, nếu bạn có lòng tin để chỉ hành trì một pháp Guru Rinpoche mà thôi thì như vậy là đủ.

Trích “Tâm Chí Tín Thành với Guru Rinpoche – Chìa Khóa của Thành Tựu”, Hungkar Dorje Rinpoche

Kim Cang Định trích dẫn

CHIA SẺ