Nếu chúng ta nghi ngờ rằng một người nào đó đã phá vỡ samaya của họ do ta đã nghe thấy, hoặc nhìn thấy, hoặc có nghi ngờ về họ thì, với tư cách là người tu hành, chúng ta phải rút lui khỏi mối quan hệ với họ

Bất cứ ai cũng có thể trở thành đối tượng thị phi của thiên hạ. Chế ra hoặc loan truyền những điều không hay về mối quan hệ giữa thầy và đệ tử là việc làm không đúng đắn. Samaya với Guru bị phá vỡ cần phải được xem là một vi phạm nghiêm trọng. Trong kinh điển và mật điển nói rằng nếu một đệ tử, hay một đạo sư, thọ samaya với Guru gốc của họ rồi phá vỡ samaya, nguyền rủa vị thầy đó, chống lại vị thầy đó v. v. thì mối quan hệ của ta với người đó sẽ làm ô nhiễm ta và [mối quan hệ này] cần được dẹp bỏ. Nếu chúng ta nghi ngờ rằng một người nào đó đã phá vỡ samaya của họ do [ta] đã nghe thấy, hoặc nhìn thấy, hoặc có nghi ngờ về họ thì, với tư cách là người tu hành, chúng ta phải rút lui khỏi mối quan hệ [với họ].

Trích “Lịch Sử Nhập Thất Mùa Đông và về Tu Viện Lungon”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

CHIA SẺ