Nếu các bạn thật tinh tấn thì luôn luôn có thời gian để hành trì - Longchen Nyingthig Vietnam

Nếu chúng ta thật tinh tấn thì luôn luôn có thời gian để hành trì

Chúng ta phải có một nếp tu tập tinh tấn bởi vì thói quen của chúng ta [hiện nay] không tốt. Do những tập khí [không tốt] mà chúng ta vẫn khá lười biếng và đó là sự thật. Vì vậy, chúng ta phải thay đổi cung cách này, phải tinh tấn hơn để Pháp luôn luôn sẵn sàng cho chúng ta. Thật ra, không phải là Pháp không sẵn sàng, mà [sự thật là] nếu chúng ta thật tinh tấn thì luôn luôn có thời gian để hành trì. Chúng ta thật ra vẫn có thời gian. Bất cứ khi nào bạn lười tu, bạn bận rộn với những thứ hoàn toàn vô nghĩa, không cần thiết thì khi đó bạn không có thời gian. Vì vậy, chính ta là người quyết định nên sắp xếp cuộc sống của mình, việc tu của mình ra sao.

 

Trích “Ngày Nay Hành Giả Tại Gia Được Nhiều Thắng Duyên Tu Pháp Đại Viên Mãn”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

 

 

CHIA SẺ