Ngày nay những kẻ mượn Pháp để mưu lợi ngày càng gia tăng - Longchen Nyingthig Vietnam

Ngày nay những kẻ mượn Pháp để mưu lợi ngày càng gia tăng

Cách nhìn của những hành giả trong quá khứ rất khác: họ gần hơn đối với Pháp và với sự chứng ngộ. Ngày nay, với số lượng những người vô minh tham gia vào các hoạt động Phật Pháp ngày càng gia tăng thì cách những người tu nhìn mọi thứ rất khác so với quá khứ. Ngày nay, những người tu hành ngày càng xa rời Pháp. Trong quá khứ, các hành giả, các bậc đạo sư có nhiều trí tuệ hơn và trí tuệ thanh tịnh hơn; ngày nay chúng ta không có trí tuệ thanh tịnh và vĩ đại như vậy mà có rất nhiều vô minh. Tóm lại, số lượng những người tham gia vào các hoạt động phi-Pháp với tâm vô minh ngày càng gia tăng. Kết quả là Pháp ngày càng xa những người tu hành, đặc biệt là những người tu quan trọng. Ngày nay, những kẻ mượn Pháp để mưu cầu thế tục, để đạt địa vị, quyền lực cùng tất cả những loại hành vi đồi bại đang xuất hiện ngày càng nhiều như nấm mọc trên đồng.” Loại người này xuất hiện nhiều hơn và nhiều hơn mỗi ngày, ở khắp mọi nơi.

 

Trích “Chúng ta không muốn ở trong nhóm những người điên đó”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

Nguồn ảnh bìa: Bảo Đăng (Rinchen Lamp)

CHIA SẺ