Pháp không phải là đồ chơi để ta đùa giỡn, đó không phải là một địa vị để trên đó ta khoe quyền uy với thiên hạ, đó không phải là trò vui để ta chọc ghẹo người khác

Bất cứ một ai muốn làm đệ tử phải hiểu rằng họ chịu trách nhiệm về các kiếp tương lai của mình. Pháp không phải là đồ chơi để ta đùa giỡn, đó không phải là một địa vị để trên đó ta khoe quyền uy với thiên hạ, đó không phải là trò vui để ta chọc ghẹo người khác. Pháp là đạo lộ giải thoát, là con đường mà đi theo đó bạn tránh được những ác nghiệp. Pháp được sử dụng đúng đắn là cam lồ phá tan phiền muộn và cảm xúc tiêu cực. Pháp sử dụng sai lạc là thuốc độc hủy diệt hạnh phúc và mọi điều tốt lành trong chúng ta. Bởi vì vậy, ai cũng phải nỗ lực một cách chân thật và đúng đắn.

Điều quan trọng đối với một đạo sư là có một lịch sử cuộc đời thiện lành và một dòng truyền thừa trong sạch, không gián đoạn. Đó là bởi vì những điều kiện này tạo nên nguồn thông tin đáng tin cậy giúp người ta đánh giá đạo sư và quyết định vị này sẽ là đạo sư tốt hay không. Tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư đại đạo sư đều có lịch sử cuộc đời thiện lành và dòng truyền thừa trong sạch.

Trích “Lịch Sử Nhập Thất Mùa Đông và về Tu Viện Lungon”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

CHIA SẺ