Rất khó để ghi nhớ giáo huấn "thiểu dục tri túc" và thực hành theo lại càng khó hơn - Longchen Nyingthig Vietnam

Rất khó để ghi nhớ giáo huấn "thiểu dục tri túc" và thực hành theo lại càng khó hơn

Lama Sang sống một cách khiêm tốn, giản dị và miên mật thực hành thiểu dục tri túc với rất ít tham luyến đối với vật chất, của cải. Lama Sang cũng dạy mọi người về tầm quan trọng về việc có một cuộc sống đơn sơ, giản dị. Rất khó để ghi nhớ giáo huấn này và thực hành theo lại càng khó hơn. Khi thầy thực sự bắt đầu lãnh đạo tu viện, sau khi Lama Sang nhập niết bàn, thầy nhận thấy rằng một số vị tăng, một số hành giả ở đây đã bị lôi cuốn bởi của cải, vật chất. Bởi vì Lama Sang bị bệnh và rất bận rộn nên họ thiếu sự dạy dỗ của Ngài, nhiều người trong số đó bị tán tâm bởi việc kiếm tiền và không thể tập trung vào tu hành trong thời kỳ từ năm 2000 tới năm 2009. Vì vậy, thầy đã cố gắng rất nhiều để giải quyết vấn đề này; thầy đã giảng nhiều về việc làm sao để duy trì cuộc sống chân tu của một vị tăng, vị ni hay yogi. Mất một số năm để giải quyết vấn đề này và hiện nay mọi thứ đang diễn ra khá ổn. Những vấn đề như vậy tồn tại trong nhiều tu viện thuộc các truyền thống khác nhau của Phật giáo, đặc biệt là những tu viện ở nơi có địa điểm du lịch. Tu viện chúng ta tiếp tục mở rộng về số lượng tăng ni và về cả diện tích, số lượng tòa nhà được xây dựng vân vân. Chúng ta đang giữ gìn tất cả những truyền thống quan trọng của Lama Sang như một nền tảng căn bản.

Trích “Lịch Sử Nhập Thất Mùa Đông và về Tu Viện Lungon”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

CHIA SẺ