Sai sót của người có trọng trách, tước hiệu sẽ trở nên lớn hơn so với lỗi lầm của người bình thường  

Đạt tới sự chứng ngộ đích thực, chứng ngộ cao là một việc rất khó khăn đối với những người được gọi là geshe hay những bậc, những vị đạo sư cao trọng. Và tất nhiên, đối với những người bình thường để đạt tới sự chứng ngộ cao, đích thực cũng là điều rất khó khăn. Vì vậy điều này là rất khó khăn đối với cả hai nhóm người: những người đặc biệt – hay những người được gọi là có vị trí cao trọng – và những người bình thường. Vì vậy, chúng ta cần phải hiểu sự thật này và phải suy nghĩ đúng đắn, công phu thiền định đúng đắn, tinh cần để có được sự chứng ngộ đích thực. Nếu chúng ta quan sát kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ thấy rằng “Cả hai, chúng ta và họ đều vẫn còn sự ham thích đối với thế giới này, và xét theo cái nhìn của Pháp chúng ta vẫn còn tham và sân. Nhưng những người bình thường không có lỗi lầm “kiểu kết quả phụ”1 nảy sinh do chạy theo những hoạt động thế tục trong khi mình đang ở những vị trí có quyền lực.” Chúng ta, bao gồm cả bản thân Thầy, hành động trong vị thế của một đạo sư và có một tước hiệu đặc biệt; vì vậy, chúng ta phải rất cố gắng để tự hoàn thiện mình, để trở thành một hành giả ngày càng chân tu hơn so với những người bình thường. Bởi vì nếu chúng tôi không nỗ lực để làm như vậy thì những lỗi lầm, những sai sót của chúng tôi sẽ trở nên lớn hơn so với những lỗi lầm của những người bình thường. Bởi vì những người giống như Thầy – chúng tôi đang sử dụng Pháp để dẫn dắt mọi người, làm cho cuộc sống của họ tốt hơn, có lợi lạc hơn. Do đó, chúng tôi phải là người lãnh đạo tốt hơn, người lãnh đạo thanh tịnh hơn.

 

Trích “Nhưng Rốt Cuộc Tất Cả Những Thứ Này chỉ là Một Canh Bạc Thua Lỗ Nặng”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn


Chú thích:

1 Theo cách hiểu của người dịch chữ “residual” dùng ở đây với nghĩa là người tham gia vào các hoạt động thế gian nhân danh Pháp không muốn cái quả này (tức là thói tật xấu mà tác giả nhắc tới ở câu sau: lừa dối – deceit) nhưng nó vẫn xảy ra. Nó giống như uống thuốc mong khỏi bệnh nhưng nó, tuy có thể có tác dụng tốt nào đó nhưng lại sinh ra bệnh mới khác ngoài mong muốn – gọi là “phản ứng phụ”.

CHIA SẺ