Ta sẽ gọi pháp tu shitro này là ‘pháp tu thâm diệu của các bổn tôn an bình và uy nộ - giải thoát qua sự nghe’ và ta sẽ chôn cất giáo pháp này như một phục điển được khai mở trong tương lai - Longchen Nyingthig Vietnam

Ta sẽ gọi pháp tu shitro này là ‘pháp tu thâm diệu của các bổn tôn an bình và uy nộ - giải thoát qua sự nghe’ và ta sẽ chôn cất giáo pháp này như một phục điển được khai mở trong tương lai

Dòng truyền thừa Shitro cũng là dòng truyền thừa của Dzogpa Chenpo. Trong truyền thống Cổ Mật, trong mỗi bộ mật điển, có ba dòng truyền thừa: tâm truyền, ấn truyền và nhĩ truyền. Thầy sẽ giải thích kỹ hơn về dòng nhĩ truyền của pháp Shitro.

Vua Tritson Detsen cùng con trai của Ngài là dịch giả Lu’i Gyeltson và nhiều đệ tử khác của Đức Liên Hoa Sanh, đã chuẩn bị một mạn đà la bằng vàng đổ đầy ngọc lam, san hô và các chất liệu quý giá khác. Họ nói với Guru Rinpoche: “Hỡi Guru Rinpoche, bậc Kim Cương Thượng Sư vĩ đại, tâm từ bi của Ngài bao la như không gian và chúng con không bao giờ đền đáp được công ơn của Ngài. Ngài đã ban cho [chúng con] nhiều tới mức không ai làm được và sẽ không ai có thể làm được [trong tương lai] như vậy. Về điều này chúng con rất may mắn. Tuy nhiên, chúng con muốn thỉnh cầu Ngài ban cho chúng con một giáo pháp rất thâm diệu chưa từng được dạy. Một giáo lý là cốt tủy của tất cả các thừa ngoại và nội để người tu có thể đạt giác ngộ trong một đời, một giáo lý mà người tu không phải khổ nhọc nhiều, một giáo lý mà chỉ nghe thấy thôi người ta được giải thoát.”

Với những giọt nước mắt của tâm chí tín thành, họ dâng lên Guru Rinpoche lời thỉnh cầu thiết tha, mãnh liệt này. Khi đó, Guru Rinpoche nói với họ: “Đức vua, Ngài và con trai của Ngài, các vị thượng thư và các đệ tử, ta có giáo pháp mà các vị thỉnh cầu. Nhưng giáo pháp này không phù hợp với những kẻ tâm địa hẹp hòi, thiếu lòng tin và đầy tà kiến. Vì vậy, các vị không được hé lộ giáo pháp này cho những kẻ như vậy. Ta sẽ chôn cất giáo pháp này như một phục điển, vì lợi lạc của con người trong tương lai. Đây là giáo pháp tâm yếu của Phổ Hiền Như Lai, là cốt tủy của 6.400.000 mật điển Dzogpa Chenpo. Đây là một giáo pháp giúp ta không sanh vào ba đường ác đạo chỉ nhờ lắng nghe, một giáo pháp dẫn ta tới đại lạc nhờ lắng nghe, một giáo pháp với tiếp cận của cấp độ Viên Thành Trì Minh nhờ tư duy quán chiếu ý nghĩa của nó. Đây là giáo pháp cốt tủy của tất cả các thừa nội và ngoại, một giáo pháp giúp ta đạt giác ngộ chỉ trong một đời.” Sau đó, Guru Rinpoche dạy toàn bộ giáo pháp Sáu Bardo. Đó là tóm tắt về giáo pháp này lần đầu tiên tới trái đất như thế nào. Đức Liên Hoa Sanh, vì lợi lạc chúng sinh kém phước trong tương lai, nói rằng: “Ta sẽ gọi pháp tu Shitro này là ‘Pháp Tu Thâm Diệu của các Bổn Tôn An Bình và Uy Nộ – Giải Thoát Qua Sự Nghe’ và ta sẽ chôn cất giáo pháp này như một phục điển được khai mở trong tương lai.” Sau đó, nhờ đại oai lực thần thông Đức Liên Hoa Sanh, với những lời cầu nguyện và đại nguyện để dẹp trừ chướng ngại, đã chôn cất phục điển tại núi Gampo Trung Tạng rồi thọ ký về việc Karma Lingpa, một vị terton, sẽ khai mở phục điển này.

Trích “Lịch Sử Nhập Thất Mùa Đông và về Tu Viện Lungon”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

CHIA SẺ