Tâm không có năng lực để thấy các pháp tồn tại như thế nào mà nó chỉ biết được phần bên ngoài - Longchen Nyingthig Vietnam

Tâm không có năng lực để thấy các pháp tồn tại như thế nào mà nó chỉ biết được phần bên ngoài

Ngài Mipham Rinpoche nói rằng tâm vốn nhị nguyên. Bất cứ loại tâm nào – dù là tâm tiêu cực hay tâm tích cực hay tâm trung dung – chừng nào nó là tâm thì bản chất của nó là nhị nguyên. Chừng nào đó là tâm thì nó là huyễn, không phải là thực tại chân thật. Ở đây có nói rằng tâm nó vốn hư huyễn. Bất cứ loại tâm nào cũng đều hư huyễn. Vậy nên tâm vốn tự nó hư huyễn, ô nhiễm, sai lạc, bất tịnh. Bất cứ đối tượng tri giác của nó là gì, nó đều không có năng lực để thấy các pháp tồn tại như thế nào mà nó chỉ biết được phần bên ngoài, và biết các pháp thị hiện bên ngoài thế nào. Tâm không có khả năng để rõ biết quy luật tồn tại của vạn pháp. Vì vậy, ở đây có nói “tâm là nhị nguyên và tự bản tánh nó vốn là hư huyễn.”

 

Trích “Khi chấp chặt vào đó thì sẽ không thấy được vạn pháp tồn tại thế nào và bạn kẹt vào biên kiến”, Hungkar Dorje Rinpoche

CHIA SẺ