Hành trình tới Núi Màu Đồng Đỏ

 

HÀNH TRÌNH TỚI NÚI MÀU ĐỒNG ĐỎ

Dudjom Rinpoche

 

Hiện thân thanh tịnh, Kim cang giới cực lạc,

Akanishta, mạng lưới huyễn hóa cảnh,

Đại dương bao la của hằng sa cõi Phật.

Nguyện con vãng sanh Tịnh Độ Núi Màu Đồng.

 

Trên đỉnh Sơn Vương huy hoàng màu hồng ngọc,

Có cung điện lầu cao, mái vòm châu báu,

Lộng lẫy, trang nghiêm và xinh đẹp tuyệt trần.

Nguyện con vãng sanh Tịnh Độ Núi Màu Đồng.

 

Giữa thảo nguyên xanh, giữa cánh rừng đàn hương,

Có thảm cỏ ngọc lam, sen nở bừng muôn sắc,

Khoe những nhụy xinh nghe như tiếng cười vàng.

Nguyện con vãng sanh Tịnh Độ Núi Màu Đồng.

 

Nơi dòng cam lồ mang hương nước dịu thơm,

Xoáy lượn tầng tầng rồi đổ vào hồ ngọc,

Những vũ nữ thanh xuân nhảy múa, nô đùa.

Nguyện con vãng sanh Tịnh Độ Núi Màu Đồng.

 

Từ muôn cửa sổ chiếc lều lớn cầu vồng,

Rải xuống mưa hoa kết chuỗi hạt vi trần,

Nơi các anh hùng đang diễn đại lạc vũ .

Nguyện con vãng sanh Tịnh Độ Núi Màu Đồng.

 

Với vô lượng phẩm hạnh thù thắng nhất,

Những đoàn dakinis, xiêm áo tuyệt vời,

Như muôn áng mây trải dài tận chân trời.

Nguyện con vãng sanh Tịnh Độ Núi Màu Đồng.

 

Ở giữa tập hội chư TRÌ MINH VƯƠNG,

Như sư tử hống tiếng dội khắp mười phương,

Đấng Chiến thắng tối tôn PEMA JUNG-NÂY

Tuyên thuyết pháp Đại Viên Mãn thâm diệu.

Nguyện con vãng sanh Tịnh Độ Núi Màu Đồng.

 

Ngài nói: “Ta tổng nhiếp tất cả Phật đà”,

Và tùy duyên khéo độ vô lượng chúng sanh,

Với đại oai lực của Từ Bi, Trí Tuệ.

Nguyện con vãng sanh Tịnh Độ Núi Màu Đồng.

 

Nhờ nhớ tưởng kho báu vô tận phẩm tánh này,

Hành giả liền an trụ cõi nước thanh tịnh ấy,

Cõi ngập ân gia trì của muôn công hạnh Phật,

Nguyện con vãng sanh Tịnh Độ Núi Màu Đồng.

 

Lúc này đây, con du hành trong chớp mắt,

Tới kinh đô Liên Hoa Quang cõi thanh tịnh.

Đạo Sư vô song, tự lợi và lợi tha,

Nguyện con được như Ngài viên mãn thành tựu!

 

Lời nguyện này là bản dài của “Đoản Nguyện Núi Màu Đồng”, được viết từ trái tim đau buồn và tấm lòng tận tụy của người cha già, Jidral Yeshe Dorje (Dudjom Rinpoche), để gia hộ cho hành trình của người phụ nữ tôn quý Dekyong Yeshe Wangmo, tới cõi tịnh độ Liên Hoa Quang. Nguyện mọi sự kiết tường!

(Padmasambhava bay về phương Tây bằng thân ánh sáng, tới cõi Phật Núi Huy Hoàng Màu Đồng, nơi ngài vẫn an trụ tới tận ngày nay.)

Việt dịch: Hiếu Thiện (Lotsawa)

CHIA SẺ
Tải về
pdf
word