Bồ Đề Tâm - Orange County - 7-9.05.2010 (Phần 2)

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Bồ đề tâm" (Phần 2) tại Orange County, Hoa Kỳ - 7-9.05.2010

Tải về
mp3
CHIA SẺ