Hãy giữ nụ cười luôn tỏa sáng

Dịch Tạng-Anh: Hải Losang.
Dịch Anh-Việt: Lotsawa (Hiếu Thiện).
__________________

Chú thích:

* Tựa đề do người dịch đặt để tiện cho người đọc.
** Rinpoche gửi qua wechat ngày 20.05.2019.

CHIA SẺ
Tải về
pdf
mp4
word