Lời Chúc Tết Đầu Năm của Hungkar Rinpoche

BBT LHQ xin chuyển tới quý đạo hữu thư chúc Tết đầu năm của Hungkar Dorje Rinpoche từ hungkardorje.com

 

LỜI CHÚC TẾT ĐẦU NĂM CỦA HUNGKAR RINPOCHE

 

Các Đạo Hữu thân mến,

Năm mới 2020, tôi chúc tất cả các đạo hữu một năm mới an bình và tuyệt vời.

Tôi hiện đang ở tại thành phố Chengdu để dự tham dự một buổi hội thảo và trao đỗi những quan điểm xử thế, đem lòng hiếu thảo để đền đáp những công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ trong thời đại này. Đây cũng là một chủ đề rất quan trọng trong truyền thống Phật giáo.

Tất cả các đạo hữu lúc nào cũng đã ân cần và đầy lòng hảo tâm với cá nhân tôi cũng như các tăng, ni, yogi trong tu viện của chúng tôi ở đây. Chúng tôi đã hết lòng cố gắng để đi trên đường Đạo và hồi hướng tất cả công đức cho tất cả chúng sanh.

Tôi hy vọng rằng, tất cả các đạo hữu sẽ mang lại cho mình một sức mạnh của nội tâm để kiểm soát những cảm xúc của minh và an trụ trong sự an lạc của nội tâm, và tạo dựng cho mình những điều kiện thuận lợi để có thể có được một cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Vì tôi đang vội vàng, nên tôi sẽ ngừng viết ở đây.

Cảm ơn rất nhiều!

Hungkar 2020/1/1

HAPPY NEW YEAR FROM HUNGKAR DORJE RINPOCHE

 

Dear all Dharma sisters and brothers, I wish all of you a very peaceful and wonderful new year for 2020.

I am in Chengdu for a gathering to exchange views on how to be kind to and to repay the kindness of our parents today. This is also a very important subject in Buddhist tradition.

You all have been very kind and generous to me and the sangha here in our monastery as always. We have been trying the best to go on the Dharma path and to dedicate all the virtues to benefit of all beings.

I hope everyone will earn some strength to control one’s emotions and earn peace in the mind, earn some conditions for your life to be warm and happy. Since I am in a hurry, I will stop writing here.

Thank you so much!

Hungkar 2020/1/1

CHIA SẺ