Vầng Ánh Sáng Từ Bức Thangka Sarasvati

 

Kính gửi quý độc giả,

 

BBT LHQ xin trân trọng chuyển tới các bạn câu chuyện nhỏ về bức thangka của bổn tôn Sarasvati (Diệu Âm Thiên Nữ) do Ngài Hungkar Dorje Rinpoche đã từ bi ban tặng cùng những bức ảnh do Ngài chụp.

Nguyện ánh sáng diệu kỳ của bổn tôn của Trí Tuệ, thi ca, nghệ thuật Sarasvati sẽ tới với tất cả những ai hữu duyên, đặc biệt là những ai có tình yêu và lòng tin vào sức mạnh của Trí Tuệ, văn chương, thi ca và nghệ thuật.

Sarva Mangalam!

 

BBT LHQ

 

 

 

Chú thích:

[i] Rinpoche gửi qua wechat ngày 24.9.2019. Tựa đề do Ngài đặt.

[ii] Sarasvati (tiếng Phạn: Sarasvatī; tiếng Tạng: Yangchenma) là bổn tôn trí tuệ, văn chương, thi ca. Ngài thường được mô tả là có sắc trắng hoặc đỏ, chơi đàn luýt, hoặc là một trong 21 Tara, sắc trắng, hiền hòa, mỉm cười, tay cầm cành sen có chiếc gương với chủng tự HRI. Trong truyền thống Mật Giáo, Sarasvati là bổn tôn Trí Tuệ. Nguồn: Rigpawiki.

[iii] Bản Tiếng Anh: 

A Brightness from the thangka of Sarasvati at my home

I usually get up at 2-4 am and walk around in my shrine room to be awake before doing my practice every day. This morning was the same. When I was just going to turn the lights on, I noticed there was a light that was glowing from the Sarasvati in the thangka. I went in front of it to stare at the Thangka a while without any thoughts. Then I had a thought to take some pictures, so I went to my bedroom to bring back my phone. When I camo back to the thangka, the light was obviously less bright and after I took a few pictures, the light dissolved into the absolute darkness. With my own eyes, directly, I perceived this. Therefore, I just wanted to share it with you as a small gift.

On the 25th of the 8th month, the year of earth pig of the Tibetan calendar.

Hungkar Dorje

CHIA SẺ
Tải về
pdf
word