??? Trang web Longchen Nyingthig Vietnam ra mắt bạn đọc ???

 

??? Quỹ Liên Hoa xin vui mừng báo tin: Trang web Longchen Nyingthig Viet Nam tiếng Việt đã được Ngài Hungkar Dorje Rinpoche phê duyệt để ra mắt độc giả.

??? Link truy cập: https://longchennyingthigvn.com

??? Phiên bản tiếng Anh dự kiến sẽ hoàn tất khoảng hai tháng nữa. Rất mong quý bạn đồng tu đóng góp ý kiến để LHQ tiếp tục hoàn thiện.

Các kênh hỗ trợ:

1. FB: http://fb.com/LongchenNyingthigVietnam
2. Email: info-thongtin@longchennyingthigvn.com
3. Hotline: 0919902836
4. Zalo nhóm “Thông tin Liên Hoa Quang”: https://zalo.me/g/hgksgh019
5. Viber nhóm “Thông tin Liên Hoa Quang”: https://lienhoaquang.com/q_a4iykc0

CHIA SẺ