10 triệu chú Đạo Sư cúng dường Guru

 

Kính gửi quý đạo hữu

 

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến các bạn danh sách những đăng ký đầu tiên vào chương trình trì tụng 10 triệu chú Guru.

Link DS đăng kí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TcqRUMWgJ0OQgrnVSz2kIdZjMXN4DKWzsXIT8hwVOnQ

Chương trình sẽ bắt đầu vào ngày vía đức Liên Hoa Sanh – 31.3.23. Sau ngày này Liên Hoa Quang vẫn tiếp tục nhận đăng ký.
Tổng túc số đăng kí hiện nay đã vượt 7 triệu biến.

Xin tùy hỉ công đức các bạn tham gia. 🙏🙏🙏
Nguyện cầu chư đạo sư phúc thọ dài lâu, gót sen hằng trụ thế. 🙏🙏🙏

Namo Guru🙏🙏🙏

CHIA SẺ