Ấn tống cuốn sách bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche

 

Kính gửi quý đạo hữu,

 

😇🌻🌻🌻 Quỹ Liên Hoa Quang xin trân trọng gửi tin vui tới mọi người: cuốn CÁI GÌ LÀ PHÁP, CÁI GÌ LÀ PHI PHÁP & cuốn DIỆT NGÃ CHẤP: CỐT TỦY CỦA TU HÀNH đang in và sẽ phát hành.

Hiện nay Quỹ đang có chương trình ấn tống phục vụ Pháp hội sắp tới:
1. Làm chế bản và in 1000 cuốn CÁI GÌ LÀ PHÁP, CÁI GÌ LÀ PHI PHÁP và 1000 cuốn DIỆT NGÃ CHẤP: CỐT TỦY CỦA TU HÀNH. Chi phí in ấn 98.000.000 vnd.
2. In 100 cuốn NGONDRO KHAI QUANG MINH TẠNG + 50 túi gấm. Chi phí ước tính 17.000.000.
3. In mạn đà la Shitro cho người lâm chung: 2.500.000

Tổng cho phí cho cả chương trình này ước tính là 118.000.000 VND.

Xin tùy hỉ công đức các đà na tín thí. 🙏🙏🙏🌻🌻🌻
Nguyện mọi sự kiết tường

 

LHQ

CHIA SẺ