Báo cáo túc số tháng 4

Kính thưa Thầy,

Kính chào quý đạo hữu,

 

🌹🌹🌹 Chúng con xin gửi tới Thầy báo cáo:

 

1. Báo cáo túc số cá nhân AL – LHQ tháng 4. 🌷🌷🌷

2. Báo cáo túc số thời khóa bình minh AL- LHQ tháng 4 🌷🌷🌷

3. Báo cáo túc số Nhập thất tịnh tu tại nhà AL- LHQ tháng 4 🌷🌷🌷

 

Đường dẫn để xem đầy đủ báo cáo túc số cá nhân AL – LHQ tháng 4: https://drive.google.com/file/d/1hpracOEUYgKrwN6vw1ZmcZhOqW5Aiy2q/view?usp=drive_link

 

 

😇😇😇 Các đạo hữu muốn đăng ký tham gia báo cáo túc số, xin liên lạc tới hotline: 091 990 2836.

 

Nguyện cầu chư Phật mười phương gia trì gia hộ. 🙏🙏🙏🌼🌼🌼

 

BQT LHQ

 

CHIA SẺ