Cầu nguyện Lễ quán đảnh Kalachakra và Đại lễ hội Moonlam thành tựu viên mãn

Kính chào quý đạo hữu,

 

Ngày mai, Thầy, Ngài Hungkar Dorje Rinpoche sẽ bắt đầu chương trình quán đảnh Bánh Xe Thời Luân Kalachakra và sau đó đại lễ hội cầu nguyện Moonlam từ ngày 28.7 tới 6.8.23. 💐💐💐

Như Thầy đã dạy, chướng duyên cho những thiện hạnh lớn như thế này bao giờ cũng rất nhiều vì vậy rất mong quý đạo hữu phát tâm cùng cầu nguyện và hồi hướng công đức để dẹp trừ chướng ngại, đóng góp vào sự thành tựu viên mãn của lễ quán đảnh Kalachakra và đại lễ hội Moonlam. ❤❤❤

 

Namo Guru 🙏🙏🙏❤❤❤
Nguyện cầu chư Phật mười phương gia trì gia hộ. 🙏🙏🙏🌻🌻🌻
Nguyện chư tổ, chư đạo sư dòng truyền thừa luôn gia trì, gia hộ. 🙏🙏🙏🌷🌷🌷

 

BQT LHQ

CHIA SẺ