Chương trình “10 triệu chú Đạo Sư cúng dường Guru” vẫn tiếp tục nhận đăng kí

 

Kính chào quý đạo hữu,

Chương trình “10 TRIỆU CHÚ ĐẠO SƯ CÚNG DƯỜNG GURU” (bắt đầu từ 31.3 đến 14.8.23) vẫn tiếp tục nhận đăng kí và túc số sẽ tính từ thời điểm đăng kí.

LHQ xin trân trọng gửi đến tất cả bạn tu tham gia chương trình DS Phát Nguyện Hành Trì đến thời điểm hiện tại.

Tổng số người tham gia tới thời điểm này: 150
Tổng đăng kí trì tụng chú đạo sư: 15.545.169
Tổng đăng kí trì tụng cầu nguyện trường thọ Guru: 60.495

Link DS tham gia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TcqRUMWgJ0OQgrnVSz2kIdZjMXN4DKWzsXIT8hwVOnQ

Xin tùy hỉ công đức các bạn tham gia. 🌷🌷🌷 🙏🙏🙏
Nguyện cầu chư Phật mười phương gia trì gia hộ. 🙏🙏🙏
Nguyện cầu chư đạo sư phúc thọ dài lâu, gót sen hằng trụ thế🌷🌷🌷 🙏🙏🙏

Namo Guru 🙏🙏🙏

LHQ

CHIA SẺ