Chương trình cộng tu ngày Đại công đức 23.5.24

Tashi Delek!

 

Kính chào quý đạo hữu,

 

 🌸 🌸 🌸  Xin gửi tới quý đạo hữu thông tin về tháng thiêng công đức tăng trưởng. Hôm nay (9.5.24) là 1.4 Tạng lịch – ngày đầu tiên của tháng thiêng Saga Dawa. Ngày 15 Tạng lịch (23.5.24) là ngày ĐẠI CÁT TƯỜNG – ngày ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH, THÀNH ĐẠO VÀ NHẬP NIẾT BÀN – công đức tăng trưởng CHỤC TRIỆU LẦN.

❤ ❤ ❤  Đây là tháng kiết tường để mọi người tích lũy công đức, tịnh hóa nghiệp chướng. LHQ xin gửi lịch tu tăng cường ngày ĐẠI CÁT TƯỜNG.

🌻🌻🌻 Xin gửi thông tin để quý đạo hữu chia sẻ cùng nhau tích lũy vô lượng công đức trong ngày đại kiết tường này.

Hotline: 091 990 2836

Nguyện mọi sự kiết tường. 🙏 🙏 🙏 🌷 🌷 🌷

CHIA SẺ