Chương trình tu Zoom tăng cường ngày Phật thi triển thần thông 24.2.24

 

Tashi Delek!

 

Kính chào quý đạo hữu,

 

🌈🌈🌈 Ngày 24.2.24 DL (15.1 TL), là ngày ĐẠI CÁT TƯỜNG – đức Phật đại thi triển thần thông – CÔNG ĐỨC TĂNG TRƯỞNG CHỤC TRIỆU LẦN. Đây cũng là ngày vía Phật A Di Đà.

LHQ xin gửi tới quý đạo hữu chương trình tu Zoom tăng cường.

 

 

 

Xin mời quý đạo hữu tham gia và gửi thông tin tới những ai hữu duyên. 🙏🙏🙏🌈🌈🌈❤❤❤😇😇😇

Sarva Magalam! 🙏🙏🙏🌈🌈🌈❤❤❤

 

BBT LHQ

CHIA SẺ