Chương trình tu Zoom tăng cường ngày Phật thi triển thần thông 7.3.23

 

Tashi Delek!

Kính chào quý đạo hữu,

 

Thứ ba, ngày 7.3.23 DL (15.1 TL), là ngày ĐẠI CÁT TƯỜNG – đức Phật đại thi triển thần thông – CÔNG ĐỨC TĂNG TRƯỞNG CHỤC TRIỆU LẦN. Đây cũng là ngày vía Phật A Di Đà.

LHQ xin gửi tới quý đạo hữu chương trình tu Zoom tăng cường.

 

 

Xin mời quý đạo hữu tham gia và gửi thông tin tới những ai hữu duyên. 🙏🙏🙏🌈🌈🌈❤❤❤😇😇😇

Sarva Magalam! 🙏🙏🙏🌈🌈🌈❤❤❤

 

BBT LHQ

CHIA SẺ