KALACHARKA – Ngày Quán đảnh cuối cùng

Kính gửi quý đạo hữu,

 

🌸🌸🌸 LHQ xin trân trọng gửi các hình ảnh và video ngày Quán đảnh cuối cùng trong lễ hội KALACHARKA do Bảo Đăng (Rinchen Lamp) đăng tải.

Link nguồn: https://mp.weixin.qq.com/s/F3TWoXjLhUIUntFKg3vMaw


        

      

🌸🌸🌸 Link video: https://youtu.be/xKWheJx_MKo

 

Namo Guru 🙏 🙏 🙏☘ 🌿 🍀 🍁

Nguyện chư tổ, chư đạo sư dòng truyền thừa luôn gia trì, gia hộ. 🙏🙏🙏🌷🌷🌷

 

CHIA SẺ