Lễ Quán Đảnh Dzambhala ngày 1.8.23

Kính chào quý đạo hữu,

 

LHQ xin gửi mọi người chùm ảnh và video Lễ Quán Đảnh Dzambhala ngày 1.8.23 do Bảo Đăng (Rinchen Lamp) đăng tải.

🌹💐🌈Link nguồn: https://mp.weixin.qq.com/s/Y-0jwaqM–yydNvfWawxeQ
🌷🌷🌷Link video Lễ Quán Đảnh Dzambhala:  https://youtu.be/L34ZnYjmKkY


          

 

 

Namo Guru 🙏 🙏 🙏  ☘ 🌿 🍀 🍁

CHIA SẺ