Lịch tu tăng cường ngày vía Phật A Di Đà 07.12.22

Kính chào quý đạo hữu,

❤❤❤ Ngày 07.12.22 (15.10 TL) là vía Đức Phật Di Đà. Công đức tăng trưởng trăm lần.

LHQ xin gửi lịch tu tăng cường trên Zoom Liên Hoa Quang (ID: 8678672068).

☎☎☎  Quý đạo hữu cần hỗ trợ xin liên lạc tới số hotline: 091.990.2836

??? Xin mời quý đạo hữu tham gia và gửi thông tin tới những ai hữu duyên.

Nguyện mọi sự kiết tường. ???

BBT LHQ

CHIA SẺ