Nghi quỹ Guru Yoga ngắn

Kính chào quý đạo hữu,

 

🌻🌻🌻Để hỗ trợ cho đh tham gia chương trình GURU PEMA 100 triệu biến, LHQ xin nghi quỹ Guru Yoga (rút từ nghi quỹ ngondro) gồm text, MP3 và MP4 ngắn gọn cùng tài liệu đầy đủ của NGONDRO.

 

🌻🌻🌻Nghi quỹ Guru Yoga: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ngb_hQN0gNvrbxzvqoudr44fNNUfPJC7

Tài liệu ngondro: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10gJ2pZakw5bMOhIHN6UYxk–YfpOBRt7 

 

 

Xin tùy hỉ công đức.  🙏🙏🙏🌈🌈🌈
Namo Guru  🙏🙏🙏🌈🌈🌈

 

LHQ

CHIA SẺ