Ra mắt sách Kho Báu Thiện Đức của Tổ Jigme Lingpa - Longchen Nyingthig Vietnam

Ra mắt sách Kho Báu Thiện Đức của Tổ Jigme Lingpa

 

Kính gửi quý đạo hữu,

 

Xin chuyển tới các bạn tin vui: nhóm dịch thuật Padmapani dưới sự dẫn dắt của Ngài Jigme Khyentse Rinpoche đã cho ra mắt tập 1 bộ sách quý KHO BÁU THIỆN ĐỨC của tổ JIGME LINGPA với luận giảng của Ngài Kangyur Rinpoche.

 

🌻🌻🌻 Lời giới thiệu của Ngài Jigme Khyentse Rinpoche về cuốn sách này:

“Giá trị to lớn của những tác phẩm này đó là chúng trình bày Phật Pháp thực sự dựa trên những lời dạy của chính Đức Phật. Dòng truyền thừa của các Ngài là thanh tịnh và những giáo lý của các Ngài là chân thực. Thật đáng kinh ngạc là những giáo lý như thế này vẫn còn tồn tại.”
“Bình giảng của Kyabje Kangyur Rinpoche cho tác phẩm KHO BÁU THIỆN ĐỨC như được dịch ở đây là một sự chắt lọc và là chìa khoá mở ra vô số giáo lý mà những bậc vĩ đại của Tây Tạng và Ấn Độ đã chỉ dạy và thành tựu.”

 

🌻🌻🌻 LHQ xin chuyển các bạn thông tin từ nhóm PADMAPANI:

“Đây là một tác phẩm tóm lược đầy đủ giáo lý của Kinh Điển và Mật Điển cho tới Đại Viên Mãn… Bộ sách này không những là tài liệu giảng dạy chính trong các tu viện dòng Nyingma, mà còn được nhiều trung tâm Phật giáo trên thế giới tin tưởng sử dụng để đào tạo cho các lớp Phật học chuyên sâu…Trong tập 1 này, các giáo lý căn bản của Phật giáo Nguyên thuỷ và Đại Thừa được đề cập đến đầy đủ, bao gồm từ Bốn niệm chuyển tâm, Tứ diệu đế, Nghiệp quả, Quy y, Thập nhị nhân duyên cho đến Bồ đề tâm, Tứ vô lượng tâm, Lục độ Ba-la-mật”.

 

Quý đạo hữu thỉnh sách, vui lòng điền thông tin theo link bên dưới hoặc liên lạc trực tiếp:

Hoàng Việt: 0971244555 – Hà Sen Xanh: 0949005666

https://forms.gle/kM8AdTdNg3WmDmQV8

 

🌻🌻🌻 Quý đạo hữu tùy duyên giọt dầu để quỹ dịch thuật Padmapani cho ra mắt các ấn bản Phật giáo trong tương lai. Thông tin để giọt dầu xin đọc trong link trên.

 

Nguyện mọi sự kiết tường  🙏🙏🙏❤❤❤

 

BBT LHQ

CHIA SẺ