Tài liệu khóa tu kỉ niệm LamaSang 18.2.24

 

Kính chào quý đạo hữu,

 

🌸 🌸 🌸 LHQ xin gửi tới quý đạo hữu nghi quỹ và MP4 cho phần HÀNH TRÌ của KHÓA TU KỈ NIỆM LAMA SANG ngày 18.2:

🌷 ☘ NGHI QUỸ: https://drive.google.com/file/d/125sN8Ta0mi0KVEhLoMr5UTtUpwkuxfYk
🌷 ☘ MP4 HÀNH TRÌ: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Nk74IQ1VXV3wXYTi61werxZ1SOl9nLeZ
🌷 ☘ CÁC VIDEO LIÊN QUAN: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HpsAhd2xcoN8cbUvh1oBKlyFEr1Uz68M

Quý đạo hữu muốn đăng kí tham gia KHÓA TU KỈ NIỆM LAMA SANG vào CHỦ NHẬT 18.2, xin liên hệ tới hotline: 091 990 2836

Nguyện mọi sự kiết tường 🌻 🌻 🌻 😇 😇 😇

 

LHQ

CHIA SẺ