Tài liệu Kim Cang Tát Đỏa Giản Lược & Hỗ trợ đăng kí túc số NTMĐ

Kính chào quý đạo hữu,

 

🌻🌻🌻 Ngày  14.11.23 sẽ bắt đầu Nhập Thất Mùa Đông 2023 – 2024 tại tu viện Lungon.
🌻🌻🌻  1. LHQ xin gửi mọi người nghi quỹ Kim Cang Tát Đỏa Giản Lược (rút gọn từ ngondro) kèm MP4 cùng tài liệu đầy đủ của NGONDRO:
Link: https://longchennyingthigvn.com/goc-hoa-sen/nghi-quy-dang-a5/kim-cang-tat-doa-gian-luoc/
Tài liệu NGONDRO: https://drive.google.com/drive/folders/10gJ2pZakw5bMOhIHN6UYxk–YfpOBRt7

2. Hiện tại website hungkardorje.org chưa mở đăng kí túc số NTMĐ. Khi nào mở đăng kí, LHQ sẽ thông báo sau.

3. Đạo hữu nào khó khăn cần hỗ trợ đăng ký túc số NTMD xin liên hệ đh Tr Thành (dt: 0823074742) 🌻🌻🌻

 

Namo Guru  🙏🙏🙏🌻🌻🌻

 

LHQ

CHIA SẺ