Tài liệu KURUKULLE

Kính chào quý đạo hữu,

 

🌻🌻🌻 Trong 5 ngày NTMĐ đầu tiên (14.11-18.11.23 – theo ngày Việt Nam) tu viện Lung Ngon sẽ trì tụng Kurukulle.

 

🌻🌻🌻 1. LHQ xin gửi mọi người các tài liệu, nghi quỹ liên quan gồm dạng đọc + MP4 & MP3:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tu06tbwHdA0CE9_GjbAdaUv94hgomCGN

2. Nhập túc số sau khi trì tụng tại link: http://www.hungkardorje.org/winterretreat/kurukulla.php

 

Namo Guru 🙏🙏🙏🌻🌻🌻❤❤❤

 

LHQ

CHIA SẺ