Tháng Chotrul Duchen – công đức tăng trưởng nhiều lần

Tashi Delek!

🌸 🌸 🌸  Kính chào quý đạo hữu,

🎉🎉🎉 BBT LHQ xin gửi tới quý đạo hữu thông tin về tháng thiêng công đức tăng trưởng. Hôm nay (10.2.24)  là 1.1 Tạng lịch – Tết Losar, ngày đầu tiên của tháng thiêng Chotrul Duchen. Mười lăm ngày đầu từ mồng 1 tới 15 Tạng lịch (10.2 – 24.2 DL) là những ngày thiêng Đức Phật thi triển thần thông, công đức tăng trưởng nhiều lần.

🎉 Ngày  8.1 Tạng lịch (tức ngày 17.2 DL) là ngày vía Đức Phật Dược Sư. Ngày 9 và 10 Tạng lịch (tức ngày 18-19.2 DL) là lễ giỗ Lama Sang.

🎉 Ngày 15 Tạng lịch (24.2 DL) là ĐẠI CÁT TƯỜNG, ngày đức Phật đại thi triển thần thông công đức tăng trưởng CHỤC TRIỆU LẦN và là ngày vía Phật A Di Đà.

Đây là tháng kiết tường để mọi người tích lũy công đức, tịnh hóa nghiệp chướng.  🙏 🙏 🙏 🌷🌷🌷💕💕💕🥰🥰🥰

Sarva Magalam!

  BBT LHQ

CHIA SẺ