Thảo luận về pháp tu ngondro Longchen Nyingthig

Kính chào quý đạo hữu,

🌷🌷🌷 LHQ xin gửi tư liệu tu NGONDRO LONGCHEN NYINGTHIG (Khai Quang Minh Tạng) gồm có ảnh quán tưởng, sách đọc, nghi quỹ, MP3, MP4 (toàn bộ một thời khóa tu ngondro gồm trì tụng nghi quỹ+trì chú..), …:
https://drive.google.com/drive/folders/10gJ2pZakw5bMOhIHN6UYxk–YfpOBRt7

🌻🌻 🌻 Video giới thiệu về pháp tu NGONDRO LONGCHEN NYINGTHIG (Khai Quang Minh Tạng) : https://drive.google.com/drive/folders/1GJRCcJbrEO8Xj4SrUlBc3cVJyeHBYAMj 

 

 

 

 

Namo Guru 🙏🙏🙏🌻🌻🌻🌈🌈🌈

CHIA SẺ