Thỉnh Lời Vàng Thầy Tôi & các cuốn khác

Kính chào quý đạo hữu,

 

Hiện nay cuốn LỜI VÀNG CỦA THẦY TÔI đã in xong. Các đạo hữu có nhu cầu thỉnh sách xin liên hệ: Như Thành (+ 84 948713675) và Hotline (+84 919902836).
LHQ xin gửi DS các cuốn sách giấy hiện đang có trong tủ sách Liên Hoa:

1. LỜI ĐẠO SƯ 1 song ngữ – Hungkar Dorje Rinpoche
2. LỜI ĐẠO SƯ 3 & 4 – Hungkar Dorje Rinpoche
3. LỜI VÀNG CỦA THẦY TÔI – Patrul Rinpoche
4. Khai Quang Minh Tạng (Dành cho những đạo hữu đã quy y, nhận khẩu truyền)
5. Mạn đà la cho người lâm chung

*** Mạn đà la Giải Thoát cho người lâm chung là pháp khí tu viện Lung Ngon, dùng để hộ niệm cho người lâm chung. Đây là một phần trong giáo lý Shitro của dòng Cổ Mật. Tất cả bản in Mạn đà la đều được Ngài Hungkar Dorje Rinpoche gia trì. Xin xem hướng dẫn sử dụng tại đường dẫn: Hướng dẫn sơ lược cách dùng hai mạn đà la


Quý đạo hữu có thể tùy tâm giọt dầu để quỹ có tịnh tài cho những lần ấn tống kế tiếp.

 

Nguyện mọi sự kiết tường. 🙏 🙏 🙏
Namo Guru 🙏 🙏 🙏

 

BBT LHQ

CHIA SẺ