Thông báo giảng Pháp đầu năm mới 1.1.24

Kính gửi quý đạo hữu,

 

❤❤❤ LHQ xin gửi thư từ hungkadorje .org về buổi giảng 9h sáng mai:
Ngày mai Thầy Hungkar Dorje Rinpoche sẽ vô Zoom để chung ta một buổi thuyết Pháp đầu năm vào lúc 6:00 PM Seattle, 9 giờ sáng ở Vietnam trên Longchen Nyingthig Zoom:

ID: 429 104 147
Password: letmein

 

🙏🙏🙏❤❤❤

CHIA SẺ