Thông báo nghỉ giảng Pháp sáng 25.6.23

 

Kính gửi quý đạo hữu,

 

❤❤❤ LHQ xin trân trọng chuyển tin về buổi giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche qua Zoom sáng mai:

Dear all Zoom teaching hosts and participants, I will have to ask your permission to postpone the zoom teaching until the Kalachakra empowerment is done. There are three reasons to postpone the zoom teachings. 1’ I have to prepare myself through practicing quite many things. 2, I have to attend many rituals before the empowerment. 3, I have to write many things at requests of people. Please allow me to be absent from the zoom teaching until the Kalachakra empowerment finished completely! Ok!

Gửi tất cả những ai làm tổ chức và những ai tham dự các buổi giảng qua Zoom, Thầy xin phép các bạn hoãn các buổi giảng Pháp qua Zoom cho đến khi lễ quán đảnh Kim Cang Thời luân kết thúc. Có ba lý do Thầy phải trì hoãn việc giảng Pháp này: 1,Thầy phải hoàn thiện bản thân mình bằng công phu hành trì cá nhân, 2, Thầy phải thực hiện nhiều nghi lễ trước khi ban quán đảnh. 3, Thầy phải viết nhiều thứ theo yêu cầu của mọi người. Thầy xin phép được vắng mặt cho đến khi quán đảnh Thời Luân kết thúc hoàn toàn!

 

Nguyện mọi sự kiết tường 🙏🙏🙏

 

LHQ

CHIA SẺ