Thông báo tạm nghỉ chương trình tu tăng cường ngày vía 10.3.24

 

Kính chào quý đạo hữu,

 

🌻🌻🌻 Ngày 10.3.24 là vía Phật Thích Ca sẽ tạm nghỉ chương trình tu zoom tăng cường do nhóm kỹ thuật AL-LHQ phục vụ khóa cộng tu chủ nhật.

Xin mời mọi người tham gia khóa cộng tu chủ nhật 10.3.24

 

 

Nguyện mọi sự cát tường 🙏🙏🙏❤❤❤🌻🌻🌻
Namo Guru 🙏🙏🙏❤❤❤

 

LHQ

CHIA SẺ