Thư Ngài Hungkar Dorje Rinpoche gửi ngày 28.6.23

🌹🌹🌹🙏🙏🙏 Kính gửi quý đạo hữu,

 

😇❤🌷 LHQ xin trân trọng chuyển thư của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche gửi ngày 28.6.23 về lịch trình cho chuyến hành hương tới Golog năm nay:

“Gửi các bạn, những ai phát nguyện hành hương tới Golog năm nay. Hy vọng mọi việc đều tốt đẹp và thuận duyên cho tất cả các kế hoạch của các bạn. Lịch trình cho lễ quán đảnh Kalachakra là vào các ngày 28/7-31/7. Sẽ có lễ quán đảnh Orgyen Zambhala vào ngày 1/8 và Monlam Zambhala sẽ diễn ra vào các ngày 2/8-6/8. Vậy hãy lựa chọn lịch trình hợp với mình nếu bạn có thể tới đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều về tất cả và xin lỗi nếu có nhầm lẫn nào trong lịch trình. Nguyện Thầy sẽ gặp bạn ở đây, tại Golog, nếu nghiệp đưa các bạn đến đây.

Hungkar Dorje 28/6/2023″

 

“Dear Dharma friends who want to try to come to Golog this year. Hope all is good and going well all your plans. The schedule for the Kalachakra employment is 7/28-7/31. There will be Orgyen Zambhala empowerment on 8/1 and the Zambhala Monlam will be between 8/ 2-6. Please to get this correct schedule for you to arrange accordingly if you are able to come. Thank you so much for everything and apologies if there was any confusion with the schedule. may I see you here in Golog if your Karma brings you here.

Hungkar Dorje 2023/6/28″

 

Namo Guru 🙏🙏🙏🌸🌸🌸

Nguyện cầu chư Phật mười phương gia trì gia hộ. 🙏🙏🙏🌈🌈🌈

 

LHQ

CHIA SẺ