Tin nhắn Ngài Hungkar Dorje Rinpoche gửi ngày 13.12.23

Kính gửi quý đạo hữu,

 

LHQ xin gửi bài của Thầy đăng trên Wechat ngày 13.12.23. 🙏🙏🙏💕💕💕🌈🌈🌈

 

🌻🌻🌻 “Nguyện cầu tất cả những ngọn đèn cúng dường này trở thành ánh sáng của trí tuệ, của chân lý xua tan bóng tối chướng ngại con đường của những người thân yêu nhất, những chúng sinh được kết nối bởi năng lực của nghiệp và tất cả chúng sinh lang thang trong Bardo. Nương sức mạnh của động cơ thanh tịnh, của minh chú, của thiền định và hồi hướng của chúng ta, nguyện mong ước này được thành tựu.”

– Hungkar Dorje Rinpoche

 

🌻🌻🌻 “May all these lamp offerings become the truth of wisdom lamp light dispelling the darkness that obstructs the paths of those dearest beloved ones, beings who are connected by the power of karma, and all beings wandering in the Bardo. Through the power of our pure motivation, mantras, samadhi, and dedications may this be so.”

– Hungkar Dorje Rinpoche

 

 

Nguyện mọi sự kiết tường🙏🙏🙏🌻🌻🌻
Namo Guru 🙏🙏🙏❤❤❤

 

BBT LHQ

CHIA SẺ