Chương trình Guru Pema 100 triệu biến Guru

Kính gửi quý đạo hữu,
 

🌹 🌹 🌹 Hôm nay là ngày PHẬT HẠ THẾ LHABAB DUCHEN. Nhân ngày đại kiết tường này, LHQ xin bắt đầu CHƯƠNG TRÌNH GURU PEMA 100 TRIỆU BIẾN GURU. 🙏🙏🙏🌻🌻🌻
🌷 🌷 🌷 Kính mời các bạn đồng tu gần xa cùng tham gia để cúng dường công đức lên chư Đạo Sư và Guru của mình. Các đạo hữu tham gia xin gửi đăng kí qua: 0919902836.
 
LHQ sẽ tổng kết TÚC SỐ vào những ngày đặc biệt sau:

🌸 1. Ngày giỗ Longchenpa – sơ Tổ dòng Longchen Nyingthig

🌸 2. Ngày Phật Thi Triển Thần Thông

🌸 3. Ngày Phật Đản Sanh – Thành Đạo – Niết Bàn

🌸 4. Ngày Phật Chuyển Pháp Luân

🌸 5. Sinh nhật Ngài Hungkar Dorje Rinpoche

🌸 6. Ngày Phật Hạ Thế Lhabab Duchen

🙏🙏🙏🌻🌻🌻

 

 

 

Xin tùy hỉ công đức 🙏🙏🙏🌈🌈🌈

Nguyện chư Phật mười phương gia trì gia hộ. 🙏🙏🙏🌈🌈🌈

 

LHQ

CHIA SẺ