Tháng Chotrul Duchen – công đức tăng trưởng nhiều lần

Tashi Delek

Kính chào quý đạo hữu,

 

 

BBT LHQ xin gửi tới quý đạo hữu thông tin về tháng thiêng công đức tăng trưởng. Hôm nay là 1.1 Tạng lịch – Tết Losar, ngày đầu tiên của tháng thiêng Chotrul Duchen. Mười lăm ngày đầu từ mồng một tới 15 Tạng lịch (24.2 – 9.3 DL) là những ngày thiêng Đức Phật thi triển thần thông, công đức tăng trưởng nhiều lần.

Ngày 9 và 10 Tạng lịch (tức ngày 3 – 4.3 DL) là lễ giỗ Lama Sang. Ngày 4.3 DL (tức ngày 10 TL) là ngày vía Đức Liên Hoa Sanh.

Ngày 15 (9.3 DL) là ĐẠI CÁT TƯỜNG, ngày đức Phật đại thi triển thần thông công đức tăng trưởng CHỤC TRIỆU LẦN và là ngày vía Phật A Di Đà.

Đây là tháng kiết tường để mọi người tích lũy công đức, tịnh hóa nghiệp chướng.

 Sarva Magalam!

 

  BBT LHQ

CHIA SẺ