THƯ VỀ GIẢNG PHÁP CỦA HUNGKAR DORJE RINPOCHE NGÀY 5-6.10.2019

 

Kính gửi quý đạo hữu,

BBT LHQ xin trân trọng gửi tới các bạn thông tin từ trang web hungkardorje.com Xin xem thư bằng tiếng Anh tại link sau: https://drive.google.com/file/d/1xSKiEW86eO4HxGPaH_-_mRTdKxEctMdz/view?usp=sharing

Ngày 5 và 6.10.2019 (bắt đầu từ 10 giờ sáng – giờ Orange County) Ngài Hungkar Dorje Rinpoche sẽ giảng về Sáu Bardo tại Quận Cam – Orange County at Moon Light, 5440 Beach Blvd Westminster, CA 92683.

Hai buổi giảng sẽ được truyền qua mạng theo các đường dẫn:

Hungkardorje.com: http://www.hungkardorje.com/webcast/index.php

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_JUokXKZ15vF51RHtIT9yg/live

FaceBook: https://m.facebook.com/Hungkardorjeorg-260170504643361/

Các bạn có thể theo dõi các thông tin tiếp theo trên trang hungkardorje.com.

Xin tùy hỉ công đức.

Nguyện cầu chư Phật mười phương gia trì gia hộ.

BBT LHQ

CHIA SẺ