Video bài giảng của Hungkar Dorje Rinpoche tại Hoa Kỳ 2019

Kính chào quý đạo hữu,

 

BBT LHQ trân trọng gửi tới quý đạo hữu một số video giảng pháp của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche trong chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ 2019.

  1. Video Ngài Hungkar Dorje Rinpoche giảng về Tu Tập Phật Pháp là Như Thế Nào, sáng 29.9.2019 tại chùa Đại Nhật Như Lai, San Jose, Hoa Kỳ.

https://youtu.be/inkNMoQzumk

Việt dịch: Thủy Michelle

  1. Video Ngài Hungkar Dorje Rinpoche hai ngày giảng về Giáo Lý Sáu Thân Trung Ấm tại Quận Cam (Orange County), California, Hoa Kỳ.

– Ngày 5.10: https://youtu.be/VDNXyApG0Rs

– Ngày 6.10: https://youtu.be/IQQ6L_b3xNs

Anh dịch: Peter.

Việt dịch: Dương Đạt

Xin tùy hỷ công đức các đạo hữu Mai Nguyen và Nguyễn B Ngọc đã làm webcast, livestream.

Nguyện mọi sự cát tường.

 

BBT LHQ

CHIA SẺ