THÔNG TIN VỀ NHẬP THẤT MÙA ĐÔNG 2019 TỪ HUNGKARDORJE.COM

BBT LHQ xin trân trọng chuyển tới quý đạo hữu thông tin từ hungkardorje.com về Nhập thất mùa đông 2019:

 

Nhập Thất Mùa Đông thứ 11 bắt đầu từ 27 tháng 11 năm 2019 đến 9 tháng 3 năm 2020 tại tu viện Longen ở Golog Tây Tạng.

The 11th Winter Retreat will begin on November 27, 2019 and will end on March 9, 2020 at Longen Monastery in Golog.

 

Nhập Thất Mùa Đông năm nay, chúng tôi có thêm phần thực hành Pháp thiền Kim Cang Tát Đoả và trì tụng chú 100 âm.  Thầy Hungkar đã ủng hộ và hướng dẫn tôi thật kỹ lưỡng về phần quán tưởng để thực hiện video và điều hành phần thực hành này để các hành giả tham dự được nhận đầy đủ lực gia trì của Ngài.  Video thực hành này là để giúp hành giả thực hành Pháp Kim Cang Tát Đoả biết cách quán tưởng và trì tụng.  Đây thật là một đặt ân lớn của Ngài Hungkar dành cho mọi người khắp mọi nơi trên thế giới có thể tham gia NTMĐ tại tu viện Longen bên Golog.  Chúng tôi hy vọng việc làm này sẽ mang lại nhiều lợi lạc cho tất cả mọi người tham gia NTMĐ.

 

Chúng tôi sẽ webcast phần thực hành mỗi ngày một lần trên http://www.hungkardorje.org/webcast/index.php

Chúng tôi sẽ email ngày và giờ trong email sau.

 

———-

 

Daily Vajrasattva Meditation

 

This winter retreat, we have added a daily joint practice session on Vajrasattva meditation and recitation of the 100-syllable mantra. Hungkar Rinpoche has given me detailed instructions to create the video and has given me his support to lead this program for participants to receive full blessings from Rinpoche. The recorded video of his chanting is intended to help us visualize and correctly meditate. This is a wonderful opportunity for participants around the world to connect to the winter retreat happening at the monastery in Golog. We hope this will bring more benefits to everyone as we practice this Vajrasattva meditation together.

We will broadcast this video once a day for an hour on our website: http://www.hungkardorje.com/webcast/index.php

We will send out more details on a date and time that is convenient for everyone soon.

CHIA SẺ