Thông báo nghỉ giảng Pháp 26.2.23

 

Kính chào quý đạo hữu,

 

LHQ xin chuyển thông tin từ hungkardorje .org: Ngày mai Ngài Hungkar Dorje Rinpoche sẽ nghỉ giảng.

 

Nguyện mọi sự kiết tường ???

 

LHQ

 

CHIA SẺ