Một Số Hình Ảnh Lễ Khánh Thành Thư Viện Tại Tu Viện Lungon

Kính chào quý đạo hữu,

🌸 🌸 🌸 LHQ xin hoan hỉ chia sẻ tới quý đạo hữu các video và hình ảnh trong buổi lễ khánh thành thư viện tại tu viện Lungon do Ngài Hungkar Dorje Rinpoche chủ trì.

Nguồn: Rinchen Lamp 🌻 🌻 🌻 🌹 🌹 🌹

 

Namo Guru 🙏 🙏 🙏 🌻 🌻 🌻 🌹 🌹 🌹 🌸 🌸 🌸

CHIA SẺ