Một Số Hình Ảnh Lễ Kỉ Niệm 10 Năm Ngày Nhập Niết Bàn của Pháp Vương Khamsar Rinpoche

Kính chào quý đạo hữu,

🌸 🌸 🌸 LHQ xin trân trọng gửi các hình ảnh trong Lễ kỉ niệm 10 năm ngày nhập Niết Bàn của đạo sư Dzogchen, Pháp vương Kang Sar Tenpai Anshok, tại tu viện Lungon do Ngài Hungkar Dorje Rinpoche chủ trì.
Nguồn: Rinchen Lamp

 

Namo Guru 🙏 🙏 🙏 🌻 🌻 🌻 🌹 🌹 🌹 🌸 🌸 🌸

CHIA SẺ