Thư của Hungkar Dorje Rinpoche về Nhập thất mùa đông 2019

BBT LHQ xin trân trọng chuyển các bạn bức thư của Hungkar Dorje Rinpoche về nhập thất mùa đông được đăng trên hungkardorje.com

 

 

Các Anh Chị Em Pháp hữu thân mến,

Tôi dự định là sẽ viết thư này sớm hơn nhưng tôi quá lười biếng và hay quên. Dù sao đi nữa, chúng tôi ở đây đang thực hành pháp Kurukule trong năm ngày, lịch Tây Tạng 10 / 1-5, (Dương Lịch: 27 tháng 11 đến 1 tháng 12) Singhamukha thực hành vào ngày 6-7, (Dương lich: 2-3 tháng 12), Pháp Bốn Sư Liên Hoa Sanh thực hành vào ngày 8-10 (Dương lịch: 4-6 tháng 12) cho mọi người, sức khỏe tốt, tâm trí tốt và xua tan hết tất cả các chướng ngại của ngoại, nội và mật của chúng ta.

Tôi sẽ viết thêm về nhập thất mùa đông cho mọi người.

Cám ơn nhiều,

Hungkar Dorje 11/27/19

————–

CHIA SẺ